Piknik Rodzinny 2019 - podziękowanie

9 czerwca 2019 r. w Niedrzwicy Dużej odbył się Piknik Rodzinny „Radośnie i bezpiecznie z rodziną” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji imprezy, a w szczególności:

ZOBACZ ZDJĘCIA   TUTAJ

 • wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem pani Doroty Rusek
 • wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach
 • Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem druha Tomasza Wójtowicza
 • jednostkom OSP z terenu gminy Niedrzwica Duża
 • Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów „Spokojna Przystań”
 • Aleksandrze Sochan i Dominikowi Bieleckiemu
 • Marcinowi Lubelskiemu
 • Annie Rubaj
 • Sebastianowi i Michałowi Wiśniewskim z Nieformalnej Grupy Graczy „DIUNA”
 • Księgarni El-Book z Niedrzwicy Dużej
 • funkcjonariuszom Policji z Komisariatu Policji w Bełżycach
 • pracownikom Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej.

Dziękujemy również wszystkim artystom, którzy wystąpili podczas niedzielnego pikniku:

 • Przedszkole z Niedrzwicy Kościelnej
 • Przedszkole w Niedrzwicy Dużej
 • Szkoła Podstawowa w Mariance
 • Szkoła Podstawowa w Czółnach
 • Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach
 • Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
 • grupa baletowa z GOKSiR
 • grupy taneczne z GOKSiR
 • Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Dużej
 • Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Kościelnej
 • zespół "Krajka"
 • Zespół i Kapela "Swojacy"
 • zespół "STO %"
 • rodzina Dziekanowskich.