Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

26 maja zespół „Prosto z pola” uczestniczył w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacje odbyły się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Chociaż zespół nie zakwalifikował się do udziału w Festiwalu, to został – wraz z czterema innymi uczestnikami – wyróżniony przez komisję jury. Zespół „Prosto z pola” zaśpiewał trzy pieśni z repertuaru Zespołu Śpiewaczego z Niedrzwicy Kościelnej i dodatkowo zaprezentował się w tradycyjnych strojach, w których przed laty występowali członkowie niedrzwickiego zespołu. Na ręce pani Zofii Kuzioły – prezesa zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej – składamy podziękowania za możliwość wypożyczenia wspomnianych strojów.

Prosto z Pola w Skansenie 2019